PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Câu chuyện: Cậu học trò đáng nhớ 03/06/2020 [HyperLink19]
2 DỰ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG 02/06/2020 [HyperLink19]
3 KẾ HOẠCH FESTYVAL TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG 02/06/2020 [HyperLink19]
4 Bài dạy giáo dục đạo đức Bác Hồ 02/06/2020 [HyperLink19]
5 Thời khóa biểu dạy học trực tuyến 02/06/2020 [HyperLink19]
6 RÈN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TIN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3 02/06/2020 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức dạy học giáo dục đạo đức Bác Hồ 02/06/2020 [HyperLink19]
8 Kế hoạch dạy học khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát 02/06/2020 [HyperLink19]
9 Bài viết Tri ân thầy cô - Bài số 3 02/06/2020 [HyperLink19]
10 Bài viết Tri ân thầy cô - Bài số 2 02/06/2020 [HyperLink19]
11 Bài viết Tri ân thầy cô- Bài số 1 02/06/2020 [HyperLink19]
12 Bài viết Tri ân thầy cô 02/06/2020 [HyperLink19]
13 Quyết định phê duyệt của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 năm 2020-2021 02/06/2020 [HyperLink19]
14 Thực hiện văn bản hướng dẫn của các cấp, trường Tiểu học Ngọc Kỳ thực hieenjnghieem túc lựa chọn SGK lớp 1 năm hoc 2020-2021. 02/06/2020 [HyperLink19]
15 Rung chuông vàng khối 5 - Tháng 11 01/06/2020 [HyperLink19]
16 Rung chuông vàng khối 5 - Tháng 10 01/06/2020 [HyperLink19]
17 Giáo án Khoa học 4: Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột 01/06/2020 [HyperLink19]
18 SKKN: Những phương pháp giải toán có lời văn cho HS lớp 5 01/06/2020 [HyperLink19]
19 Quy định đánh giá học sinh Tiểu học 01/06/2020 [HyperLink19]
20 Giáo án tham khảo: Phép chia phân số 01/06/2020 [HyperLink19]
    
123