PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trịnh Đức Anh
   Sinh ngày: 04/01/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất Thi Trạng nhí tiếng Anh Victoria
   Năm học: 2014 - 2015
   Trịnh Văn Quốc Chung
   Sinh ngày: 10/01/2007  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba thi Trạng Nhí tiếng Anh Victoria
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Tú Lan
   Sinh ngày: 06/11/2007  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì thi Trạng nhí tiếng Anh Victora
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Trà My
   Sinh ngày: 06/09/2007  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì thi Trạng nhí tiếng Anh Victora
   Năm học: 2014 - 2015
   Phạm Ánh Tuyết
   Sinh ngày: 19/01/2004  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba thi tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Hồng Anh
   Sinh ngày: 13/12/2004  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba thi tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Duy Thái
   Sinh ngày: 21/05/2006  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Tứ Kỳ - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích thi Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Ngọc Linh
   Sinh ngày: 20/08/2005  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Đào Phương Chi
   Sinh ngày: 29/09/2003  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba viết chữ đẹp cấp Tỉnh
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Thu Minh
   Sinh ngày: 05/08/2003  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Olympic cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
12