PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Ngọc Kỳ
Địa chỉ: Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203748067 - email: thngocky.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Đoàn Thị Quế - Trưởng ban biên tập
Đăng nhập