PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:11:05
2Khách vãng lai22:25:49
3Khách vãng lai20:50:27
4Khách vãng lai20:35:11
5Khách vãng lai14:41:31
6Khách vãng lai14:16:25
7Khách vãng lai14:15:28
8Khách vãng lai14:15:20
9Khách vãng lai10:09:28
10Khách vãng lai10:08:54
11Khách vãng lai10:08:54
12Khách vãng lai06:14:55
13Khách vãng lai06:09:21
14Khách vãng lai05:07:36
28 1 2021